Menu

''Daklozenprobleem moet nú worden aangepakt''

Gepubliceerd op: 04/12/2019

''Daklozenprobleem moet nú worden aangepakt''

De Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman slaan alarm. Hulp aan daklozen in Nederland moet niet snel, maar nú worden aangepakt.

Dat staat in een brandbrief die zij deze week verstuurden aan het kabinet. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal mensen zonder een dak boven het hoofd, elk jaar weer blijft stijgen. Zij noemen de aantallen schrikbarend hoog.

Er lopen in ons land intussen bijna 40.000 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats rond. De honderden actieprogramma's, brandbrieven, debatten en Kamervragen zijn niet de oplossing gebleken. Maar wat dan wel?

Volgens Wessel Bottemanne van het Leger des Heils in Haarlem verdient het daklozenprobleem veel meer aandacht. ''Het probleem zit in de vervolgtrajecten. Mensen durven eindelijk de stap te zetten om hulp te zoeken. En dan horen ze dat het aantal plekken beperkt is.''

De brief aan premier Rutte stelt dat het eigenlijk "belachelijk" is dat een rijk land als Nederland er niet in slaagt mensen een dak boven het hoofd te bieden. De toename van het aantal mensen zonder dak boven het hoofd staat nog steeds jaarlijks op de politieke agenda.

''Organisaties zijn er echt wel mee bezig en de gemeente zit er boven op'', zegt Joris Blokpoel, lid van de commissie Ontwikkeling VVD Haarlem. ''Een goede opvang en locaties die leefbaar zijn voor bewoners zijn voorbeelden van oplossingen.''

De ombudsmannen vinden dat het probleem niet langer aan gemeenten kan worden overgelaten. Het Rijk moet met noodoplossingen komen. "Patronen en structuren moeten worden doorbroken en de systemen drastisch veranderd. Alleen zo kunnen we dit waarmaken.''


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2020 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)