Menu

'Haarlemmermeer niet onder zwaarder toezicht'

Gepubliceerd op: 15/02/2017

'Haarlemmermeer niet onder zwaarder toezicht'

De gemeente Haarlemmermeer heeft vorig jaar het verplichte quotum om statushouders te huisvesten gehaald.

De gemeente Haarlemmermeer heeft vorig jaar meer dan de helft van het verplichte quotum om statushouders te huisvesten gehaald. Het rijk legde op dat er 524 statushouders ondergebracht moesten worden. Daarvan werd met 310 meer dan de helft gehaald.

Toezichthouder provincie Noord-Holland heeft Haarlemmermeer gecomplimenteerd met het resultaat. Haarlemmermeer wordt hierdoor ook niet onder zwaarder toezicht gesteld.

Voor 2017 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie lager vastgesteld dan voor 2016. Voor Haarlemmermeer betekent dit dat de taakstelling 110 bedraagt in de eerste helft van 2017. Daar komt de achterstand van 2016 bij, zodat de taakstelling het eerste half jaar uit komt op 374.


Meer Regio