Menu

Aantal stellen met geregistreerd partnerschap in vijf jaar verdubbeld

Gepubliceerd op: 19/06/2019

Aantal stellen met geregistreerd partnerschap in vijf jaar verdubbeld

Bijna 20 duizend koppels kozen in 2018 voor een partnerschapsregistratie, ongeveer een kwart van alle paren die hun relatie bij de burgerlijke stand vastlegden.

Het aantal koppels dat een geregistreerd partnerschap sluit is daarmee in vijf jaar verdubbeld. Vooral bij stellen die rond de dertig jaar oud zijn is het aandeel dat een partnerschap sluit de laatste jaren toegenomen. Dat meldt het CBS woensdag

Het geregistreerd partnerschap werd op 1 januari 1998 ingevoerd, vooral om het ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk te maken hun relatie formeel vast te leggen. De belangstelling voor het geregistreerd partnerschap is in de loop van de jaren gegroeid, vooral na 2013. Het jaarlijkse aantal partnerschapsregistraties is sindsdien verdubbeld, van 9,4 duizend in 2013 naar 19,8 duizend.
Het aantal huwelijkssluitingen bleef in dezelfde periode vrijwel gelijk. Elk jaar trouwen er zo’n 65 duizend paren, vorig jaar waren dat er 64,3 duizend.

Vooral in de leeftijdsgroepen rond de dertig jaar zijn er in verhouding tot de bevolking meer mensen die een partnerschap laten registreren. Sloten in 2013 nog ruim 6 van de duizend niet-gehuwde vrouwen van 30 tot 35 jaar een dergelijk partnerschap, in 2018 waren dat er 15 van de duizend. In de andere leeftijdsgroepen was de stijging kleiner. Mannen zijn doorgaans ouder dan vrouwen als ze trouwen of een partnerschap aangaan. Ook bij hen is de toename het grootst bij de 30 tot 35-jarigen.

Het aandeel dat trouwt is in deze leeftijdsgroepen juist gedaald. Onder twintigers en dertigers neemt de belangstelling voor het huwelijk af. Bij jongere generaties is het gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of helemaal niet te trouwen.


Meer Regio

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)