Menu

Aantal WW-uitkeringen in de regio toegenomen

Gepubliceerd op: 21/02/2019

Aantal WW-uitkeringen in de regio toegenomen

Het aantal WW-uitkeringen is in januari toegenomen in de regio, maar blijft wel onder het landelijk gemiddelde.

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond was er een toename van 4,6 procent, landelijk was dit 6,2 procent.

Volgens het UWV is een toename van de WW in januari gebruikelijk, omdat veel arbeidscontracten tot het einde van een kalenderjaar lopen. Niet iedereen van wie het contract afloopt, vindt direct weer een nieuwe baan. Opvallend is wel dat de WW-stijging in januari groter was dan in voorgaande jaren.

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de komende maanden naar verwachting weer zal afnemen, zal de daling minder sterk zijn dan de afgelopen jaren. Als reden hiervoor geeft het UWV de afnemende economische groei en het teruglopend aantal werkzoekenden. Het wordt steeds moeilijker voor werkgevers om nog aan geschikt personeel te komen. Steeds meer mensen die kunnen werken, hebben een baan.

Opvallend is dat in de cultuur en onderwijs sector het aantal WW-uitkeringen in januari juist licht afnam. In de uitzendbranche en de bouw steeg de WW. Wel neemt de WW in deze sectoren op jaarbasis af. Omdat er veel personeelsvraag is in deze sectoren vermoed de uitkeringsinstantie dat veel werkzoekende binnenkort weer aan het werk zijn.

Foto: Mystic Mabel


Meer Regio

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)