Menu

ChristenUnie voorstander plannen Frans Halsmuseum

Gepubliceerd op: 05/07/2018

ChristenUnie voorstander plannen Frans Halsmuseum

De ChristenUnie roept de gemeente Haarlem op om subsidie te geven voor de verbouwingsplannen van het Frans Halsmuseum.

Maandag 9 juli komt de partij bij de behandeling van de Kadernota met een aantal concrete voorstellen hiervoor. Het Frans Halsmuseum heeft 6 miljoen euro nodig om beide locaties te verbouwen. Het museum denkt hiervan 1,5 miljoen zelf te kunnen financieren. De rest zou van de gemeente moeten komen. In de Kadernota wordt hier geen geld voor vrijgemaakt.
De ChristenUnie vindt dat het museum naast een toeristische waarde ook een cultuur-historische heeft. De partij snapt wel dat het college hier nu nog geen geld heeft voor heeft. Er is geld nodig voor bouw van nieuwe woningen, scholen en fietsvoorzieningen en de kosten voor de jeugdzorg. De partij stelt daarom voor om het museum een lening te verstrekken. Op die manier kunnen de verbouwingen toch doorgezet worden.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)