Menu

College gaat samenwerken met Haarlemse Bereikbaarheidswerkgroep

Gepubliceerd op: 06/11/2017

College gaat samenwerken met Haarlemse Bereikbaarheidswerkgroep

De werkgroep 023 Bereikbaar wordt voortaan meer betrokken bij plannen van de gemeente Haarlem om de stad beter bereikbaar te krijgen.

In een brief van het college wordt de werkgroep gevraagd aanwezig te zijn bij een Bereikbaarheidsoverleg. Het nieuwe overleg zou twee tot drie keer per jaar gehouden worden. Het college wil zo meer inzicht geven in gemeentelijk en regionale bereikbaarheidsplannen. Ook wordt voorgesteld om een bundeling van krachten in het periodieke gesprek te bekijken.

De gemeente Haarlem reageert in de brief aan de werkgroep eveneens op een aantal voorgestelde maatregelen om Haarlem beter bereikbaar te maken. De werkgroep bestaat uit een aantal Haarlemse wijkraden, Koninklijke Horeca Nederland, Industriekring Waarderpolder en de vereniging van eigenaren van de binnenstad Haarlem. In juni van dit jaar stuurde 023 Bereikbaar een brandbrief aan de gemeente over de slechte bereikbaarheid van met name de binnenstad en de Haarlemse Waarderpolder.

Er zijn naar aanleiding van deze brandbrief gesprekken geweest met de werkgroep, waar uit naar voren kwam, dat het college drie mogelijke onderzoeken zou starten. Die onderzoeken zouden onderdeel zijn van een zogeheten structuurvisie onder te titel: 'Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar'. Haarlem kwam intussen in de landelijke media naar voren als de ultieme filestad van Nederland. De zorgen van 023 Bereikbaar namen hierdoor alleen maar toe. De initiatiefnemers vrezen dat Haarlem te laat ingrijpt met de structuurvisie en pleit vorige maand, in een tweede brief, voor concrete maatregelen. Met deze maatregelen zou volgens de werkgroep direct begonnen moeten worden. De werkgroep bedacht om precies te zijn 19 maatregelen, verspreid over drie tijdvakken (2017, 2018 en de komende raadsperiode 2018-2022).

Haarlem zou bijvoorbeeld per direct de tarieven de van de parkeergarages kunnen bevriezen en werken aan de doorstroming rond het Kennemerplein. Volgend jaar zou de bewegwijzering aangepakt kunnen worden en de route van de bus over de Kruisweg verlegd om zo de rode loper vrij te houden. Op langere termijn draagt 023 Bereikbaar plannen aan als het verbreden van de Oudeweg en de Vondelweg en een extra parkeergarage bij de oude Koepelgevangenis.

In de schriftelijke reactie van het college, laten de wethouders weten, blij te zijn met het meedenken van werkgroep 023 Bereikbaar. Aan een groot aantal voorgestelde maatregelen zou al gewerkt worden, ze staan op de planning of zijn in onderzoek. Benadrukt wordt verder dat het jaar 2040 een richtpunt is, waarin de bereikbaarheid van de stad al flink verbeterd zou moeten zijn. Ter verduidelijking wordt een aantal projecten genoemd, die op de planning van de gemeente staan. Dat zijn bijvoorbeeld verbetering van kruispunten met de Amerikaweg, de uitbreiding van fietsenstallingen en optimalisering van het regionale fietsnetwerk.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2018 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)