Menu

Geen draagvlak voor grenscorrectie bij Spaarndam-Oost

Gepubliceerd op: 26/06/2019

Geen draagvlak voor grenscorrectie bij Spaarndam-Oost

Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden.

Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is per 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel nam de Tweede Kamer een motie aan over het dorp Spaarndam. Op basis van deze motie heeft de minister in maart van dit jaar de provincie gevraagd te bekijken of een grenscorrectie bij Spaarndam een duurzame oplossing is en op draagvlak kan rekenen.

GS hebben vervolgens gesproken met de Dorpsraad Spaarndam, de Initiatiefgroep Spaarndamis1 en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, waarbinnen het dubbeldorp Spaarndam ligt. GS hebben ook andere reacties toegezonden gekregen.

Uit de gesprekken blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer geen noodzaak ziet voor een grenscorrectie of een peiling onder inwoners daarover. De gemeenteraden van Haarlemmermeer en de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben destijds unaniem besloten om beide gemeente ongedeeld te fuseren. Haarlemmermeer ziet nu geen maatschappelijk probleem, waarvoor een grenscorrectie een oplossing is.

De gemeente Haarlem is wel voorstander van een grenscorrectie om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De Dorpsraad Spaarndam deelt dit standpunt. GS geven aan dat de standpunten van Haarlem en de Dorpsraad destijds al zijn meegewogen bij de besluiten van de gemeenteraad van zowel Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Haarlemmermeer. Volgens GS wordt het standpunt van de Dorpsraad niet door alle inwoners van Spaarndam gedeeld, maar vooral door inwoners uit Spaarndam-Oost.

Foto: Luchtfoto Spaarndam (Supercarwaar)


Meer Regio

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)