Menu

GGD: 'Meerderheid kinderen eet te weinig groente'

Gepubliceerd op: 02/07/2019

GGD: 'Meerderheid kinderen eet te weinig groente'

Een grote deel (86%) van de kinderen tussen de 0 tot 4 jaar in de regio Kennemerland eet dagelijks fruit en 61% eet dagelijks groente.

Toch eet een meerderheid van de kinderen niet elke dag genoeg groente. Dit blijkt uit een deelonderzoek van de Kindermonitor 2018, uitgevoerd door GGD Kennemerland.

Hiermee onderzocht GGD Kennemerland voor het eerst de gezondheid, leefstijl en welzijn van alle 0 tot 4-jarigen in de regio Kennemerland. De GGD werkte daarbij samen met JGZ Kennemerland. Ouders van ruim 4.400 kinderen tot 4 jaar deden mee met het onderzoek.

Het overgrote deel (97%) van de 1 tot 4-jarigen in de regio Kennemerland ontbijt dagelijks. Het andere deel, naar schatting ongeveer 500 kinderen, ontbijt niet elke dag. Daarnaast drinkt 80% van de 0 tot 4- jarigen dagelijks water, eet 86% dagelijks fruit en eet 61% dagelijks groente. Toch is ook daar nog winst te behalen, aldus de organisatie. Zo drinkt 61% van de kinderen één of meer keer per week zoete drankjes en eet 60% van de 1 tot 4-jarigen niet dagelijks de aanbevolen hoeveelheid groente. Naarmate kinderen ouder worden, drinken ze vaker zoete drankjes en eten ze minder vaak dagelijks groente.

73% van de 1 tot 4-jarigen speelt gemiddeld minstens een half uur per dag buiten. Toch geeft ruim de helft van de ouders aan dat er in de omgeving belemmeringen zijn om buiten te spelen. Een gebrek aan speelplekken in de buurt wordt het meest genoemd, gevolgd door teveel verkeer en gevaarlijk water. Ook beeldschermen zoals de tv en de tablet bieden concurrentie. 5% van de 0 tot 4-jarigen gebruikt gemiddeld meer dan 2 uur per dag een beeldscherm. Deze kinderen spelen minder vaak buiten.

Op 2- en 3-jarige leeftijd heeft 8% van de kinderen overgewicht. Dit is berekend op basis van door ouders zelf ingevulde lengte en gewicht van het kind. In bijna 9 op de 10 gevallen zijn ouders zich niet bewust van het overgewicht van hun kind. Zij vinden zelf dat hun kind een normaal gewicht of zelfs ondergewicht heeft, terwijl het kind op basis van de door hen opgegeven lengte en gewicht te zwaar is.

Ook blijkt uit het onderzoek dat veel uitkomsten van het onderzoek ongunstiger uitkomen voor kinderen van wie de ouders moeilijk kunnen rondkomen. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld vaker slaapproblemen, hebben vaker nog last van het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis en wonen vaker in een huis waar wordt gerookt. Bij 8% van de kinderen hebben ouders moeite om rond te komen. Dit is zelfs 27% bij kinderen van wie beide ouders geen betaald werk hebben, 23% bij kinderen die niet bij beide ouders wonen en 18% bij kinderen van wie beide ouders laag zijn opgeleid.

Het volledige onderzoek is te lezen op de website van GGD Kennemerland.

Foto:Kelly Sikkema


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)