Menu

Haarlem biedt 'Blijverslening'

Gepubliceerd op: 02/11/2017

Haarlem biedt 'Blijverslening'

Per 1 november 2017 stelt de gemeente Haarlem budget beschikbaar voor de
zogeheten ‘Blijverslening’.

Per 1 november 2017 stelt de gemeente Haarlem budget beschikbaar voor de zogeheten ‘Blijverslening’. Dit is een regeling, die mensen helpt zo lang en comfortabel mogelijk in de eigen woning te blijven wonen. Wie zijn woning aan wil passen om er langer zelfstandig te blijven wonen, kan gebruik maken van deze lening.
De Blijverslening is een van de instrumenten om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken en is een aanvulling op de Wmo-voorziening. Met de Blijverslening worden senioren in staat gesteld, voor zij beperkingen gaan ervaren in hun woning, hun woning aan te passen en levensloopbestendig te maken. Daarnaast kan de lening ingezet worden voor bewoners met een zorgvraag.


Wethouder Joyce Langenacker: “Mensen leven langer. De gemeente Haarlem wil graag bewoners ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen. Daarvoor bieden we meerdere mogelijkheden." Via de WMO kunnen mensen hun woning aan laten passen tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. Daarnaast is er nu de
‘Blijverslening’ voor mensen met een eigen koopwoning en voor huurders van particuliere huurwoningen.
De ‘Blijverslening’ kan alleen gebruikt worden voor aanpassingen in de woning.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2018 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)