Menu

Haarlem en Zandvoort onderzoeken Wmo

Gepubliceerd op: 08/11/2017

Haarlem en Zandvoort onderzoeken Wmo

De gemeenten Haarlem en Zandvoort gaan onderzoek doen naar ervaringen met de zorg vanuit de Wmo.

Vanaf deze week ontvangt een geselecteerde groep inwoners die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning vanuit de Wmo een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen.  Met de uitkomsten van het onderzoek willen de gemeenten de zorg, waar nodig, verbeteren.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor meer zorgtaken vanuit de Wmo. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verplicht om de ervaringen van inwoners in kaart te brengen. Bewoners hebben tot en met 30 november de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragen zullen onder andere gaan over de toegankelijkheid van de voorzieningen, de uitvoering en kwaliteit van de zorg en het effect van de zorg.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2018 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)