Menu

Haarlem loopt voorop met lokaal vuurwerkverbod

Gepubliceerd op: 10/01/2020

Haarlem loopt voorop met lokaal vuurwerkverbod

De ene vuurpijl na de ander schoot afgelopen jaarwisseling weer de lucht in.

De rotjes vlogen soms letterlijk om je oren. Elk jaar weer verloopt het afsteken van vuurwerk niet zonder slag of stoot. Hoe je het ook went of keert; het gebruik van vuurwerk brengt veel veiligheidsrisico's met zich mee, gezien het steeds grotere aantal incidenten.


Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zien een landelijk vuurwerkverbod wel zitten. Afgelopen week kwam naar buiten dat Rotterdam als eerste stad in Nederland een verbod gaat invoeren. Ook Haarlem is bezig met een onderzoek naar het afsteken van consumentenvuurwerk. De gemeente probeert te achterhalen of vuurwerk volgende jaarwisseling in de hele stad verboden kan worden. Haarlem is hiermee de enige in de regio die daadwerkelijk zelf bezig is met een lokaal verbod.

Er zitten veel haken en ogen aan het afsteken van vuurwerk. Neem het aantal vuurwerkslachtoffers dat elk jaar toeneemt. Afgelopen jaarwisseling vielen er bijna 1300 slachtoffers. Er kwamen 385 personen bij de Spoedeisende Hulp terecht en 900 met lichtere verwondingen op de huisartsenpost. VeiligheidNL constateert dat er zeven procent meer incidenten waren dan vorig jaar. 

Ook de luchtkwaliteit is urenlang slecht. Dit kan volgens Milieu Centraal leiden tot schade aan de gezondheid van mensen en dieren en het zorgt voor bodem- en watervervuiling. Wanneer een vuurpijl de lucht in schiet, komen er kleine deeltjes in de lucht. Die bevatten allerlei schadelijke stoffen. Zware metalen in vuurwerk zoals barium, antimoon en strontium zijn gevaarlijk voor mens en dier. Het inademen ervan is schadelijk voor de gezondheid. Koper vormt een gevaar voor het waterleven. De stoffen dalen neer en onverbrande vuurwerkresten komen erin terecht.

Moeten we volgende keer dan met z'n allen binnen blijven? En ons uitsluitend volproppen met oliebollen? Bij een glaasje champagne om klokslag 12 uur hoort traditioneel wel een feestelijk uitzicht in de lucht. Een alternatief voor zou kunnen zijn, om op één of meerdere plaatsen vuurwerkshows te organiseren. Het onderzoek naar het vuurwerkverbod in Haarlem moet voor de maand juni afgerond zijn.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2020 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)