Menu

Haarlem ontvangt weinig Europees subsidiegeld

Gepubliceerd op: 18/05/2019

Haarlem ontvangt weinig Europees subsidiegeld

De gemeente Haarlem ontvangt per inwoner 38 euro aan Europese subsidies, tegen 60 euro in een gemiddelde gemeente.

Bloemendaal en Heemstede ontvangen nog minder, respectievelijk 14 en 12 euro per inwoner. Deze cijfers komen voort uit een analyse van consultancybureau ERAC (European and Regional Affairs Consultants).

EU-subsidies zijn er voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Subsidies zijn deelfinancieringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de EU. Europese subsidies zorgen in Haarlem voor 228 extra banen. In Bloemendaal en Heemstede zorgen de financieringen voor respectievelijk 19 en 23 extra banen. Ter vergelijking, Heerhugowaard ontvangt 601 euro per inwoner, en krijgt 154 extra banen erbij.

Europees subsidiegeld gaat voor bijna de helft naar de sectoren onderwijs en arbeidsmarkt. 28 procent gaat naar economie en innovatie. In Bloemendaal gaat meer dan driekwart naar onderwijs en arbeidsmarkt. In Heemstede gaat zelfs 95 procent van het financieringsgeld naar deze sectoren. Naar economie en innovatie gaat in deze kleinere gemeenten zeer weinig.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)