Menu

Halfleeg glas wint in 2018

Gepubliceerd op: 28/12/2018

Halfleeg glas wint in 2018

Er zijn meer pessimisten (48%) dan optimisten (42%).

Meer mensen vinden het de slechte kant opgaan met Nederland. Dat blijkt uit het vierde kwartaalrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Begin 2018 waren er opeens meer mensen die het de goede kant op vonden gaan met Nederland. Vorig kwartaal bleek het aantal optimisten al te dalen. Dit kwartaal zijn er weer meer pessimisten dan optimisten, zoals voor 2018.

De financiële positie heeft invloed op hoe tevreden mensen zijn over hun eigen leven. Optimisten zijn meer tevreden door de economische bloei en de groeiende aandacht voor het milieu.

Pessimisten maken zich zorgen om de Nederlandse cultuur en eigenheid die onder druk staan. ‘We’ zouden ons te veel (moeten) aanpassen. Daarbij maken de pessimisten zich druk om armoede als probleem en vertolken politici het algemeen belang niet.

Ook voert het SCP onderzoek uit naar de tijdsbesteding van Nederlanders. In dit kwartaalrapport is aandacht voor de opkomst van de 24-uurssamenleving. Toch zien de onderzoekers nog weinig bewijs voor een 24 uurssamenleving. Nederlanders blijven bij hun vaste ritme.


Meer Regio

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)