Menu

In Haarlem wonen veel honderdplussers

Gepubliceerd op: 12/06/2019

In Haarlem wonen veel honderdplussers

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 2200 mensen van honderd jaar of ouder.

In Haarlem woonden er 26, in Heemstede 9 en in Bloemendaal 6. In Noord-Holland kent alleen Amsterdam meer honderdplussers dan Haarlem.

Gemiddeld wonen er per gemeente 2,7 honderdplussers per duizend tachtigplussers. In Haarlem zijn dat er 3,8, in Heemstede en Bloemendaal respectievelijk 4,1 en 3,3. Alle drie de gemeenten zitten boven het gemiddelde.

Het overgrote deel van de honderdjarigen is vrouw. Sinds enkele jaren groeit het aantal mensen van honderd jaar of ouder minder hard. Het CBS, die de cijfers publiceerde, zegt dat er vanaf 2020 weer stijging te verwachten is. Dit komt door een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)