Menu

Meeste Nederlanders zijn gelukkig

Gepubliceerd op: 28/03/2019

Meeste Nederlanders zijn gelukkig

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bijna 6 op de 10 mensen zijn optimistisch over hoe het in het algemeen met Nederland gaat. Ruim 3 op de 10 is pessimistisch, 1 op de 10 is sterk pessimistisch. Daarnaast is bijna 9 van de 10 volwassenen in Nederland tevreden met hun eigen leven.

De meesten die tevreden zijn met hun leven zijn ook optimistisch over de samenleving, andersom geldt dat diegenen die ontevreden zijn met hun leven ook vaak negatief zijn over Nederland. Pessimistische mensen zijn relatief vaak ouder. Ook zijn het veelal laagopgeleide mannen van Nederlandse afkomst. Jongeren tussen de 18 en 25 jaar zeggen het minst vaak negatief te zijn over Nederland.


Meer Regio

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)