Menu

Nieuw 'taalakkoord' moet laaggeletterdheid in de regio aan pakken

Gepubliceerd op: 16/05/2019

Nieuw 'taalakkoord' moet laaggeletterdheid in de regio aan pakken

Zeven gemeentes uit Zuid-Kennemerland en IJmond ondertekenden vandaag een nieuw akkoord om laaggeletterdheid onder de bewoners in de regio aan te pakken.

Een op de tien volwassenen in de regio heeft een taalbeheersingsniveau lager dan MBO-niveau 1 tot 3. Wie beschikt over een betere taalbeheersing in lezen en schrijven, kan beter meekomen met het maatschappelijk verkeer op alle vlakken, zo stellen de gemeentes.

De doelstelling van het Taalakkoord is het versterken van de basisvaardigheden van inwoners in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De tekenende gemeentes zijn Beverwijk, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Heemskerk, Zandvoort en Haarlem.

Het Taalakkoord van vandaag is een vervolg op het eerste Taalakkoord uit 2016 van de gemeente Haarlem. Toen was het doel om minimaal 750 mensen te helpen met laaggeletterdheid. Uiteindelijk zijn er meer dan 1000 mensen met een taaltraject geholpen. Net als in 2016 zijn ook bij dit akkoord tientallen maatschappelijke organisaties aangesloten om de doelstelling te behalen.


In Nederland beheersen ongeveer 1,3 miljoen volwassenen tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau VMBO of MBO 1 tot 3 . Deze groep wordt geduid als laaggeletterden: zij beheersen de basisvaardigheden lezen en schrijven, maar het niveau is te laag om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. De situatie in de regio IJmond en het grootste deel van Zuid-Kennemerland komt grotendeels overeen met de landelijke cijfers.

Foto: groepsfoto na ondertekening in Bibliotheek Haarlem (Jurriaan Hoefsmit)


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)