Menu

Noord-Holland akkoord met pact voor kustprovincies

Gepubliceerd op: 18/01/2017

Noord-Holland akkoord met pact voor kustprovincies

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationale Kustpact dat op initiatief van minister Schultz-van Haegen is opgesteld.

In het pact maken het Rijk en de kustprovincies met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-, milieu- en recreatieve organisaties afspraken om de kust te beschermen en te zorgen voor balans tussen ‘rust en reuring’. 


De partijen zijn overeengekomen kustzones te maken die duidelijkheid geven waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar juist wel.

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts die onder invloed staan van de zee.


Meer Regio