Menu

Onrust in Bosch en Vaart vanwege grondwateroverlast

Gepubliceerd op: 17/02/2014

Onrust in Bosch en Vaart vanwege grondwateroverlast

Bewoners in de wijk Bosch en Vaart in Haarlem maken zich zorgen over de hoge grondwaterstand. Veel mensen hebben al langer te maken met water in kelders en kruipruimtes.

Het hoge grondwaterpeil komt volgens wijkraadslid Lex Rietveld door de twee jaar geleden vernieuwde kademuur van de Leidsevaart. De muur is flink verdiept, waardoor grondwater niet richting de Leidsevaart kan stromen en blijft hangen in de wijk. Ook zou de drainage niet op orde zijn met verstoppingen in de afwateringsbuizen als gevolg.

In Bosch en Vaart staan overwegend koophuizen en veel huiseigenaren vrezen dat de waarde van hun woning daalt als de gemeente Haarlem niet ingrijpt. 'Bovendien trekken vloeren krom en ontstaat vocht in muren', zegt Rietveld in een interview met Haarlem105. Het overleg tussen de wijkraad en de gemeente is volgens Rietveld goed, maar vanwege de financiële situatie van de gemeente is er nog geen oplossing gevonden. Hij ziet de toekomst somber in als niet wordt ingegrepen en waarschuwt dat huizenbezitters de gemeente aansprakelijk zullen stellen. 

Op donderdag 6 maart houdt de wijkraad Bosch en Vaart haar Jaarvergadering in Lyceum Sancta Maria en daarbij zijn verantwoordelijk wethouder Lukas Mulder en vertegenwoordigders van de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer Zuid-West van de gemeente uitgenodigd.

foto: natte kruipruimtes, gemaakt door wijkraad Bosch en Vaart


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal

Copyright © 2020 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)