Menu

Oudste Boezembrug van Halfweg gesloopt

Gepubliceerd op: 04/06/2019

Oudste Boezembrug van Halfweg gesloopt

De zuidelijke helft van de Boezembrug in Halfweg is vandaag gesloopt. De Boezembruggen zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen Haarlem en Amsterdam.

Een grote kraan knipt de oude stalen brug uit 1925 in stukken. De sloop en vervanging zijn onderdeel van het vervanging en renovatie programma van Rijkswaterstaat.

De zuidelijke brug werd in 1925 gebouwd en kan de belasting van het moderne verkeer niet meer aan. Het grootschalige onderhoud aan de N200 was de reden voor meerdere organisaties in de regio om de handen ineen te slaan om de nieuwe brug beter in het dorp in te passen. 

De nieuwe brug krijgt een scherpere bocht, waardoor automobilisten langzamer gaan rijden. Op de brug komt meer ruimte voor fietsers. Voor de voetgangers vormt de brug een brede wandelpromenade langs
het water, lager gelegen en afgescheiden van het snel- en fietsverkeer. In het wandelgedeelte komt een uitkijkpunt voorzien van banken dat dient als ontmoetingsplek. In het dorp komen meer bomen, hagen en groen. Voordat het zover is, heeft Halfweg eerst te maken met verkeers- en bouwhinder.

De N200 blijft open voor verkeer. Op de noordelijke Boezembrug blijft één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Bij de sloop en nieuwbouw van de brug gebruikt de aannemer een werkwijze die zo min mogelijk hinder voor de omgeving veroorzaakt. Zo worden de funderingspalen in de grond geduwd in plaats van geheid. 

Op delen van de Boezembruggen is verf met chroom-6 aangetroffen. De stalen Boezembruggen worden kapot geknipt en het staal wordt in containers afgevoerd. Hierdoor komen geen dampen en/of stof vrij met chroom-6 waardoor er geen risico is voor de omgeving. De werknemers die de sloop uitvoeren, dragen persoonlijke beschermingsmiddelen.

De sloopwerkzaamheden duren tot medio juli. Vervolgens start de bouw van de nieuwe brug die naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed is.


Meer Regio

Copyright © 2020 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)