Menu

Programmabeleid Bepalend Orgaan voor Haarlem105

Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan.

Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO van de Lokale omroep Haarlem105 bestaat uit leden die allen inwoners zijn van de gemeentes Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeentes Haarlem, Heemstede en Bloemendaal voorkomende maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen. Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm.

De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Stromingen:
• Maatschappelijke zorg en welzijn.
• Kunst en cultuur.
• Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
• Onderwijs en educatie.
• Werkgevers.
• Werknemers.
• Etnische en culturele minderheden.
• Sport en recreatie.
• Jongeren.
• Ouderen.
• Agrarische sector.

PBO-leden van de Lokale Omroep Haarlem105:

Haarlem:
• Vacant (Kunst en Cultuur)
• Ds. Tom de Haan (Godsdienstig)
• Hugo Essenboom (Onderwijs en Educatie)

Bloemendaal:
• Jeroen Bovelander (Sport)

Heemstede:
• Anita Kwakman (Cultuur)

Copyright © 2020 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)