Menu

Provinciale Statenverkiezingen: Wie doet wat?

Gepubliceerd op: 21/02/2019

Provinciale Statenverkiezingen: Wie doet wat?

Met de verkiezingen voor de deur is het tijd om eens te kijken naar de politieke partijen en hun standpunten.

Haarlem105 zet het voor je op een rijtje. Haarlem en omgeving worden daar uiteraard in meegenomen. In Noord-Holland doen grote landelijke en kleinere partijen mee. Kleinere partijen zijn de Ouderenpartij NH, NIDA en Code Oranje.


De algemene richting van partijen wordt duidelijk doorgezet in de provincie. De politieke inslag is terug te zien in de standpunten. VVD staat voor het belang van economische groei en wil Noord-Hollandse groeimotoren sterker maken. De Partij voor de Dieren staat daar lijnrecht tegenover, en spreekt zelfs over ‘groeiverslaving’. De leefomgeving gaat voor.

De toekomst van Schiphol is voor alle partijen een belangrijk thema. Alle partijen proberen een balans te vinden tussen economisch belang op korte termijn en de realisatie van een duurzame regionale economie.

Opmerkelijk is nieuwkomer Code Oranje. Zij noemen zichzelf een beweging, meer dan een partij. Code Oranje wil de democratie van onderop hervormen. De samenleving moet de politieke agenda gaan bepalen. Zelfs over de kwestie Schiphol moet een burgertop zich gaan buigen.

NIDA doet mee in Noord- en Zuid-Holland. Deze partij heeft een spiritueel fundament. Het partijprogramma is universeel. Een holistische wereldvisie zou meer balans in de samenleving moeten brengen. Hun programma is niet duidelijk toegespitst op regionale kwesties.

Samenvattend is te zien dat partijen hun landelijke richting ook aanhouden in de provincie. Schiphol is een heikel punt waarmee partijen zich kunnen positioneren in de discussie rond leefbaarheid. Code Oranje is een nieuwe beweging die de burger wil laten meebeslissen. NIDA is een spirituele partij met een boodschap die overal toepasbaar is.


Meer Regio

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)