Menu

Provincie gaat overtredingen chemische bedrijven openbaar maken

Gepubliceerd op: 19/07/2018

Provincie gaat overtredingen chemische bedrijven openbaar maken

De Provincie Noord-Holland gaat per 1 september overtredingen van risicobedrijven openbaar maken.

Dit gebeurt op de website van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (OD NZKG).

De Provincie wil open en transparant te zijn over de inzet, de werkwijze en de resultaten van toezicht en handhaving. Vooral voor de omwonenden is het belangrijk om te weten wat er wordt gedaan met overtredingen en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): “Voor een gezonde leefomgeving is het geven van transparantie en rekenschap van groot belang. Dat geldt ook voor bedrijven. Door dit besluit zullen bedrijven zich nog meer bewust zijn van hun overtreding. Ik zie dit dan ook als een preventieve maatregel waarbij zowel het milieu als de omgeving baat bij hebben.”

De openbaarmaking van de zogeheten handhavingsbesluiten geldt in eerste instantie voor bedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) en RIE (4) (Richtlijn Industriële Emissies). Dit zijn bedrijven in de zwaarste milieucategorie, waar bijvoorbeeld Tata Steel in IJmuiden onder valt. Het gaat hierbij om bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn of chemische producten worden geproduceerd. 


Het is de taak van de Provincie om de omgeving en het milieu te beschermen tegen rampen en zware ongevallen en de OD NZKG houdt, namens de Provincie, scherp toezicht en handhaaft indien nodig.

Foto: Provincie Noord-Holland


Meer Regio

Copyright © 2020 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)