Menu

Waterschap Rijnland volop bezig met coalitievorming

Gepubliceerd op: 15/04/2019

Waterschap Rijnland volop bezig met coalitievorming

De informateur is klaar met de informatiefase voor de vorming van een coalitie.

Zij adviseert een brede coalitie met breed draagvlak in de verenigde vergadering.

De beoogde coalitie bestaat uit VVD, Partij van de Arbeid, CDA, Water Natuurlijk samen met de vaste zetels van Agrarisch en Bedrijven. Onder leiding van twee formateurs gaan de gesprekken verder. De formateurs zijn Ineke van Steensel (VVD) en Jan de Vries (Agrarisch & Bedrijven). Als er een akkoord bereikt is kan een nieuw dagelijks bestuur gevormd worden.

Ineke van Steensel zegt dat de doelstelling is om de eerste stappen van het coalitieakkoord vóór de meivakantie te zetten en na het reces af te ronden. De planning is dat op 5 juni in een verenigde vergadering het akkoord wordt vastgelegd.


Meer Regio

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)