Menu

Wijkraad heet bewoners welkom

Gepubliceerd op: 20/03/2017

Wijkraad heet bewoners welkom

De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen houdt op woensdagavond 22 maart haar jaarvergadering bij Gather.

De Wijkraad bestaat uit bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de wijk. De onderwerpen worden dit jaar door de wijkbewoners zelf, aan de hand van een minisymposium, bepaald. Er komen vijf onderwerpen aan bod, die bewoners via de enquête hebben voorgedragen. Deze onderwerpen worden in het voormalige V&D pand besproken.
Door het contact met de bewoners te onderhouden, zorgt de wijkraad ervoor dat ook zij gehoord worden. 

Bewoners van de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis en start op woensdagavond 22 maart om 19.30 uur.


Meer Haarlem | Heemstede | Bloemendaal