Menu

Yucca 'in het wild'

Gepubliceerd op: 01/03/2018

Yucca 'in het wild'

De yucca is in Nederland een populaire kamer- en tuinplant.

Maar sinds kort komt de plant ook 'in het wild' voor in Nederland. Onlangs is bij Zandvoort een verwilderde populatie Yucca’s gevonden.
Tijdens een planteninventarisatie bij Zandvoort troffen vrijwilligers Niko Buiten en Corry van Breen de Yucca (Yucca flaccida) aan op enkele duintoppen in het duingebied Kraansvlak. Omdat de vestiging van de exoot in het duingebied een bedreiging vormde voor de duinflora en -fauna meldden zij de vondst aan duinbeheerder PWN. Begin februari 2018 zijn de planten verwijderd uit het duin.
Yucca of Palmlelie is een geslacht dat oorspronkelijk voorkomt in Noord- en Centraal Amerika. De planten hebben dikke, leerachtige bladen met een scherpe punt en kunnen forse struiken vormen. De pluimvormige bloeiwijze heeft witte bloemen.
Inmiddels is de yucca in Nederland ook elders in het duingebied en andere natuurgebieden op met name zandgronden waargenomen. Hoe de plant haar weg zo ver in het duingebied heeft gevonden is nog niet bekend. (Bron: Nature Today)


Meer Regio

Copyright © 2018 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)